Munvård

Allt om munhälsa

Besök en tandläkare i Solna

Är svensk tandvård för dyr? Frågan är alltid relevant att ställa då vi de facto har högre priser än vad genomsnittet ligger i Europa och att många svenskar pekar på just kostnaden som främsta skäl till varför de avstår från att besöka en tandläkare. Frågan ska dock ställas mot det faktum att Sverige har en annan del av tandvård som inte är fallet i andra länder – fram till dess att vi fyller 18 så är nämligen denna fri; vi kan alltså besöka en tandläkare och få de eventuella dentala problem som finns korrigerade och där notan helt betalas av oss alla och via vår skatt. Det här systemet ger oss en väldigt god grund och en bas att stå på genom resten av livet – men det innebär inte för den sakens skull att vi inte behöver besöka en tandläkare även i vuxen ålder.

Tvärtom; en tandläkare och ett besök hos en sådan är något som ska göras minst en gång per år och detta oavsett var i Sverige man bor – från Malmö, via Solna och upp till Kiruna – och detta av den anledningen att en god munhälsa är något om bidrar till ett sunt liv och en god hälsa även i övrigt. Olika tandsjukdomar och skador där har nämligen klara samband till andra – mer allvarliga – åkommor där cancer får anses som den absolut värsta.

Men; här handlar det alltså om kostnaden för en tandläkare och att många anser denna som för hög och för oskälig. Det man ska veta gällande detta är att priserna mellan tandläkare varierar och att man faktiskt kan få till stånd ett bättre pris genom att undersöka prisbilden mellan de tandläkare som finns verksamma i den stad man bor i. Kort sagt; det råder en fri prissättning mellan tandläkare och det här innebär att man har en fördel av att bo i en stad där det finns fler mottagningar.

Billigare tandläkare i Solna

En tandläkare i Stockholm eller i närliggande områden som exempelvis Solna kan – baserat på detta – erbjuda bättre priser än vad en konkurrent i en mindre stad gör; helt enkelt för att han måste göra det för att få kunder. Häri ligger det således en liten orättvisa om man ser till kostnaden för en tandläkare – en privat sådan; Folktandvården har samma priser över hela Sverige – en person i Solna kan genom en snabb jämförelse skaffa sig ett bättre pris.

En grundtanke dock – oavsett om man bor i Solna eller i Kiruna – gällande en tandläkare är dock följande: besöker man en sådan årligen så kommer man också att spara pengar jämfört med kostnaden för ett akut problem sprunget ur misskötsel av sina tänder och sin munhälsa. Att avstå från ett besök i syfte att spara pengar är rent kontraproduktivt och blir betydligt dyrare i slutändan.

6 Jul 2017