Munvård

Allt om munhälsa

Folktandvård och privat tandvård i Solna

För dig som bor i Solna finns flera tandläkare att välja mellan. Det som främst skiljer dessa är om de är privata företag eller om de är inom den allmänna Folktandvården. Oavsett måste aktörerna följa de lagar och regler som gäller kring tandvård samt erbjuda tandvårdsbidraget i det fall som kunden har rätt till detta. Som kund handlar det alltså främst om att välja utifrån pris, plats, tid och behov av behandling.

Folktandvård

Om du inte valt att anmäla dig till en privat tandläkare är du knuten till Folktandvården. Det betyder att det är dessa kliniker som hör av sig för regelbundna kontroller med mera. I Solna finns allmän Folktandvård på två ställen – på Solna Torg samt på Hallonbergen. Det finns även specialistvård inom allmänna sjukvården. På Karolinska sjukhuset i Solna finns avdelningar som arbetar med specialisttandvård. Det kan då handla om större ingrepp där allmänna tandläkare inte har kompetens. För att få komma hit behövs i regel en remiss.

Privata Tandläkare

Det finns även ett par privata tandläkare som har sin verksamhet i Solna. Orsaken att välja en sådan klinik istället för allmänna Folktandvården varierar. I vissa fall väljs privata aktörer för att de har kortare väntetid och i andra fall om att det bara är den tandläkare som ligger närmast. De flesta ligger i eller omkring Solna Centrum. Med en radie av 500 meter från centrum hittas ca 7 kliniker. Om någon av dessa ändå inte passar finns ytterligare tandläkare att välja på ut mot Hagalund eller upp mot Storskogen.

Välja Folktandvård eller privat tandvård?

Många frågar sig om man ska anlita den allmänna tandvården genom Folktandvården eller anlita privat företag. Frågan är egentligen fel ställd då dessa två vägar, enligt lag, ske ge samma vård. Det man istället bör fråga sig är vilket behov man har. Har du sällan problem med dina tänder och bara går på undersökning ungefär vartannat år? I så fall är kostnaden för tandvården låg och du kan gå till de flesta kliniker. Har du däremot större problem kan priset variera kraftigt. I vissa fall kan Folktandvården vara billigast – ibland är det privata aktörer. Det går alltså inte att generellt säga att det ena eller andra alternativet är bättre eller sämre.

Det som skiljer tandläkarna åt är bland annat utbud av behandlingar, pris, finansieringslösning och antal språk som personalen kan. Det finns exempelvis tandläkare i Solna som valt att marknadsföra sig som den tandläkare med flest språkmöjligheter. Vilka behov har du? Låt det primärt avgöra val av tandläkare, inte om det är privat tandvård eller inte. Läs mer här: solnatandläkarna.se.

16 Jan 2018