Munvård

Allt om munhälsa

Problem med tandläkare i Sverige

I Sverige finns det två stycken tydliga problem med tandläkare. A) de är för dyra och B) de finns inte i den omfattning som vi behöver. Låt oss förklara den senare punkten lite närmare innan vi går vidare. I Sverige så finns en tydlig tendens som ligger i att folk väljer att flytta till större städer. Det är i exempelvis Stockholm som jobben finns, det är där de intressanta utbildningarna ges och det är där det, så att säga, händer och där man kan förlusta sig i allt från kultur, sport eller mer kulinariska saker.

Det är inga konstigheter, men det är heller inte helt oproblematiskt om man ser till dem som blir kvar. Alla ser inte Stockholm, Malmö eller Göteborg som ett givet mål i livet; många vill bo kvar i sina mindre städer och njuta av den trygghet som dessa ofta erbjuder.

Men, vad finns utöver tryggheten? I många fall så saknas möjligheter till vård och här är tandläkare definitivt inget undantag. Där man i Stockholm kan räkna till tretton tandläkare på ett dussin så kanske man i Norrlands inland har tur om det finns en enda - och denna har säkerligen sin mottagning flertalet mil ifrån.

Solna Dental skiljer sig från mängden

Det var problematiken och förklaringen till punkt B. Om vi tittar på punkt A då - vad är det som gör att många upplever en tandläkare som dyr? I många fall är det ingen upplevelse; faktum är att det finns relevans i det påståendet och att det har en enkel och logisk förklaring: en tandläkare har fri prissättning och väljer själv hur mycket en behandling och undersökning ska kosta; något som gör att många lägger sig väl högt rent prismässigt.

Som patient och kund så är detta svårt att påverka; man får betala det belopp som fakturan delger. På samma sätt som ett besök hos en bilverkstad kan ge en känsla av hopplöshet så kan även ett besök hos en tandläkare göra det - man vet inte om priset är överensstämmande med verkligheten eller om tandläkaren använder sitt överläge. Tyvärr är det senare inte ovanligt och saltade notor förekommer.

Därför skulle vi vilja lyfta fram en utmanare som visat sig locka fler och fler kunder i- och kring Stockholm - detta i form av Solna Dental. Denna tandläkarmottagning går nämligen mot strömmen och erbjuder prisvärda undersökningar och behandlingar - oavsett om det handlar en rotfyllning, skalfasader, tandimplantat eller om någon typ av estetisk behandling. Dessutom så har man tagit fram betalningsformer som gör att man kan betala lite allteftersom snarare än allt direkt. Det är en tydlig fördel och en anledning till varför Solna Dental blivit ett självklart val för många.

Högsta kvalitet till rimliga priser

Humana tankar och priser är två detaljer som skiljer Solna Dental mot många konkurrenter. Det finns även andra saker som gör företaget till ett bra val. kompetensen är något att lyfta fram; i varje led så har man specialkunskaper och det innebär att man kan behandla varje typ av dentala problem och att detta kan ske fort. Solna Dental har även specialiserat sig på akuta skador och har alltid en akut tandläkare på plats i syfte att ge en snabb - ofta avgörande - behandling.

En tredje fördel som ägaren Dani Toutoundji och hans anställda sett till att tillgodose sina kunder är helheten. Besöker du en av de två mottagningar som drivs i Solna Dentals regi så kommer du att mötas av en kundmedveten personal, fina och inbjudande lokaler och en känsla av att just du och dina problem är i fokus. Du är inte en i mängden, dina problem ska behandlas på ett unikt sätt och med målet om att du ska bli nöjd, fri från värk och vilja återkomma. Det är skillnad på tandläkare och tandläkare. Solna Dental är definitivt ett bra val.

19 Dec 2018