Munvård

Allt om munhälsa

Skillnaden mellan botox och fillers

Har du funderat på ansiktsbehandling men tycker att det finns för lite information? Vad är botox och fillers? När använder man det ena eller andra? Läs på!

Om du har läst om hudbehandlingar och om personer som använt olika metoder har du säkert också stött på begreppen botox och fillers. Har du funderat på om det är samma sak fast olika metoder? Eller kanske har du tänkt att det är helt skilda saker? Många önskar få mer kunskap om detta, fördelar och nackdelar, effekter och biverkningar. Vi gör en snabb genomgång av begreppen.

Botox är ett muskelavslappnande medel som påverkar de nerver som styr musklernas aktivitet. När man injicerar botox försvagar det nervens påverkan vilket gör att ansiktshuden blir slätare. Fillers, å andra sidan, är en samlingsbeteckning på preparat som fyller ut huden underifrån. Idag är det vanligt med fillers med hyaluronsyra, vilket är en kroppsegen syra. Men också implantat är tekniskt sett att betrakta som fillers, om än användningsområden samt ämnen som används skiljer sig. Med andra ord får vi liknande resultat på flera olika sätt.

Kvinna får fillersinjektion i läppen

Vilket är att föredra, botox eller fillers?

Att säga generellt att det ena eller andra är “bättre” är svårt. Alla är vi olika och reagerar olika och uppskattar olika saker. En botoxbehandling är en behandling med ett registrerat läkemedel. Det kan medföra tillfälliga obehag i form av huvudvärk och nackvärk som går över efter några dagar. Efter några månader - tiden varierar något beroende på olika faktorer - har effekten försvunnit och proceduren behöver göras om. I vissa fall fungerar det som så att muskeln “lär” sig att slappna av efter att behandling upprepats många gånger och därmed blir rynkan/vecket mindre synligt. Detta kan dock inte garanteras.  Läs mer om botox på https://www.botoxstockholm.biz/

Hur fillers fungerar

Fillers ges också genom injicering. Det injiceras på någon plats där huden sjunkit in och fyller upp utrymmet därunder varpå huden ser slät ut. Om ett preparat med hyaluronsyra används absorberas det gradvis av kroppen och man beräknar att behandlingen behöver göras om efter cirka nio månader. Anledningen till att det absorberas är att syran är kroppsegen, vilket betyder att kroppen själv tillverkar den. Den tillverkas dock inte i tillräcklig mängd för att den ska fungerar som rynkutslätande. Fillers är däremot inte ett läkemedel utan ett så kallat medicintekniskt preparat. Det behöver inte godkännas av Läkemedelsverket, däremot ska det CE-märkas och tillverkaren ska granskas av ett oberoende företag innan produkterna får börja säljas. Inga krav ställs idag på företag som utför behandlingar med fillers utan det är upp till den kommun där kliniken finns att kontrollera verksamheten.

12 Dec 2019