Munvård

Allt om munhälsa

I vissa fall krävs en rotfyllning

Att vi alla är olika är en sak som dessvärre även gäller våra tänder där man kan se en väldigt skiftande kvalitet. I Sverige får vi alla en god grund att stå på i och med att vi har fri tandvård fram till dess att vi blir myndiga – en förmån som vi ska vara tacksamma för och som inte alls är vanlig sett till övriga världen och sett till hus de löser sina dentala problem.

Att vi har detta ssytem där vi via vår skatt betalar för tandvården ger oss grunden att stå på – men tyvärr så innebär det inte att vi inte drabbas av problem med våra tänder och vår munhälsa även efter det att vi fyllt 18 år och där vi således får börja betala vården ur egen ficka. Nej, hål i tänderna, karies, plack och tandsten kan komma genom hela livet och kostnaden för att korrigera dessa åkommor kan bli väldigt hög.

Ser man till en behandlingsform som kan medföra högre kostnader än vad andra gör så innebär det en rotfyllning och det är sådan vi ska titta lite närmare på här. En rotfyllning innebär att tandens pulpa blivit angripen av bakterier eller blivit infekterad och där man måste avlägsna denna och därefter fylla igen tandens rotkanal. Det här är ett smärtsamt ingrepp som dessutom i många fall ska sägas i pluraris då upprepade behandlingar kan krävas för att komma till bukt med problemet och få bort alla bakterier.

En rotfyllning förhindrar bakteriers vidare spridning

Vi nämnde ovan att våra tänder ser olika ut och det får i allra högsta grad sägas i samband med en rotfyllning. Rotkanalen hos en person kan nämligen slingra sig runt andra tänder, den kan gå djupt och den kan böja sig på de konstigaste sätt – detta medan en annan person och dennes rotkanal går rakt ner och väldigt grunt: därför blir en rotfyllning annorlunda beroende på vilken patient den utförs på och hur statusen på dennes tänder ser ut.

Kostnaden för en rotfyllning kan hamna mellan 3- 7000 kronor, beroende på vilken tandläkare man väljer , vilken stad man bor i samt hur många behandlingar (och tänder som drabbats) som krävs. Det är dock absolut nödvändigt att genomföra en rotfyllning om en sådan krävs; de bakterier som finns i rotkanalen kan nämligen snabbt få spridning till andra delar på kroppen och det måste man förhindra per omgående.

Mer läsning om tänder och tandvård på https://www.tandimplantatsolna.se/

 

7 Feb 2017