Munvård

Allt om munhälsa

Prisvärd tandvård i Malmö

Hur ser vår svenska tandvård ut egentligen och hur mår den? Här finns det tydliga skillnader. Frågar du en person som bor i en mindre stad eller ort i Norrlands inland så kommer denne att ge ett helt annat svar än vad en person boende i Malmö gör. Den förre personen har svårt att få en tid hos en tandläkare och kan tvingas åka i flera mil enbart för en undersökning. Den person som bor i Malmö däremot - han kan välja och vraka mellan olika tandläkare.

Tandläkarbristen som det ofta talas om är lokal. I större städer som Malmö, Stockholm och Göteborg syns den inte alls: där råder det motsatta förhållandet. Bor man i Malmö och söker efter tandvård så kan man snarare använda sig av konkurrensen som finns mellan tandläkarmottagningar och därigenom få bättre priser, mer anpassade behandlingar och bättre service i största allmänhet. Det bör man också ta tillvara på.

I Malmö kan man tjäna mycket pengar på att undersöka vilka alternativ som finns tillgängliga och se vilken typ av tandvård som kommer med bäst priser. Detta oavsett om det handlar om undersökningar, rent funktionella behandlingar - laga hål, motverka kariesangrepp eller ta bort tandsten - eller estetiska behandlingar såsom exempelvis en tandblekning eller få en skalfasad ditsatt på en tand.

I många fall kan man dessutom aktivt söka efter olika kampanjer - billigare undersökningar, exempelvis - innan man fattar ett beslut. Klart står att man är bättre rustad för att hitta prisvärd tandvård i Malmö än om man bor i en mindre stad i Norrland.

Kvalitet före pris - gör ett genomtänkt val av tandvård

Det viktigaste är att man får rätt vård och rätt behandling. Det får aldrig sättas efter ett bra pris. Tyvärr så finns det mottagningar som i första hand vill tjäna pengar snarare än att erbjuda patienter rätt typ av vård. Det kan innebära att man förespråkar dyrare behandlingar snarare än att se till vad som skulle fungera - men till ett billigare pris.

Som tandläkare så ska man presentera alla tänkbara alternativ för en patient och man ska inte vara den som gör det aktiva valet. Om det skiljer flera tusen kronor mellan två olika behandlingar så ska patienten också ges en möjlighet att välja. Tandläkare ska, sakligt, gå igenom för- och nackdelar och presentera de olika alternativ som finns utan att göra sin auktoritet ledande i frågan: patienten ska göra valet. Det är viktigt!

Pengar och profit ska aldrig gå före vård. Det är det viktigaste inom tandvård och detta oavsett om man bor i Malmö, Stockholm eller i någon mindre stad. Som patient har man alltid rätten att välja bland de alternativ som finns och som presenteras av den tandläkare man besöker.

Man kan önska att tandvård i Sverige skulle kunna bli mer jämställd och tillgänglig för alla. Lösningen på detta ligger på en mer politisk nivå. Kanske kan man locka fler tandläkare till mindre orter och städer genom att erbjuda reducerad skatt eller en möjlig avskrivning av studieskulder efter X antal år på orten i fråga. Det är två tänkbara förslag som kommit upp. Onekligen så behövs det åtgärder och visioner för att lösa denna fråga: tandvård ska finnas för alla och alla ska ges samma möjlighet till ett långt liv med friska tänder.

29 Dec 2020