Munvård

Allt om munhälsa

Tandhälsan i Stockholm

På senare år har urvalet av privata tandläkare att välja mellan ökat lavinartat. Med alla nya kliniker, som dessutom är i privat regi, är också prisbilden något annorlunda än vad den var när Folktandvården var ensam aktör.

I hela Stockholm finns idag 545 tandläkarmottagningar, både privata sådana men också den statliga aktören Folktandvården. Allra flest kliniker hittar man i stadsdelarna Vasastan, Östermalm och Södermalm (se t ex www.tandläkaresödermalm.biz). Som patient har man i Stockholm rätt att själv besluta om vart man ska vända sig för att få tandvård – alltså om man vill ta del av Folktandvårdens privata klinikers vård.

Folktandvården har idag hand om ca fyra femtedelar av alla barn i Storstockholm, detta eftersom barn automatiskt skrivs in i deras register. Vad många däremot inte känner till att är det går bra att skriva in sitt barn hos en privat klinik och ändå få kostnadsfri tandvård.

Barnens tandhälsa förbättras

I Stockholm förbättras ständigt barn och ungdomars tandhälsa. Stockholms läns landsting offentliggör varje år en rapport kring tandhälsa, och enligt den har antalet 13-åringar med hål i tänderna minskat med en och halv procent – bara det senaste året.

Rapporten vittnar också om en viss skillnad mellan pojkar och flickor, dock är dessa högst marginella. Något större antal pojkar i Stockholm vid 3 och 7 års ålder har tänder skadade av karies. Bland 13-åringar är det istället flickor som lider mer av kariesskador än pojkarna.

Når nästan alla mål från WHO

WHO, World Health Organization, har satt upp internationella riktlinjer och mål vad gäller tandhälsan. Stockholms läns landsting når alla av dessa – förutom ett. Målet som inte nås är det som gäller 6-åringar, en förklaring kan dock finnas i att Stockholm redovisar uppgifter från barn som är 7 år, inte 6 år, något som kan ge ett missvisande resultat.

Alla barn och ungdomar i Sverige har rätt till gratis tandvård, och i Stockholm går gränsen för kostnadsfria tandläkarbesök vid det år man fyller 19 år. Det här gäller oavsett om man vänder sig till Folktandvården eller en privat klinik.

Akutvård

I Stockholm finns det flera tandläkare som erbjuder akutvård, både på kvällar och på helger. Dock medför detta oftast ett prispåslag på ca 50 procent av grundavgiften. De allra flesta tandläkare tar emot en – även om man inte har varit kund hos dem sedan tidigare.

2 Feb 2017