Munvård

Allt om munhälsa

Blogg - allt om hur du sköter dina tänder

Sida 3

RSS

Ensam vårdnad är lika med ensamt ansvar

1 mar 2019

Att ha vårdnaden är att vara juridiskt ansvarig för sitt barn och att man är skyldig att fatta viktiga beslut på områden som är av vikt för barnet. Sjukvård, och därmed alltså även tandvård, är ett sådant ansvarsområde. Det innebär inte att se till att barnet borstar tänderna, det hör mer till själva föräldraskapet, utan det innebär att man själv har rätten och ansvaret att besluta om var barnet ska få sin tandvård och annan vård. Här berättar vi lite mer om gemensam och ensam vårdnad.

Ensam eller gemensam vårdnad

Föräldrar som är gifta får automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn vid födseln, men för föräldrar som inte är gifta krävs att faderskapet fastställs först. Efter en separation fortsätter vårdnaden att vara gemensam, oavsett om föräldrarna varit gifta eller bara levt tillsammans. Om föräldrarna vill, kan de ange att en av dem ska ha ensam vårdnad om barnen.

Anledningen till det kan vara att den andra föräldern ska flytta och inte kommer att kunna samarbeta kring vårdnaden på ett konstruktivt sätt. Det kan också vara en förälder som helt lämnat sin familj och inte vill ha någon del i vårdnaden. I andra fall kan det vara så att en av föräldrarna tycker att den andra föräldern är helt olämplig som vårdnadshavare.

Samförstånd eller vårdnadstvist

Är föräldrarna överens om att ensam vårdnad är det bästa så kan de upprätta ett avtal om vårdnaden och få det godkänt av socialnämnden, om socialnämnden anser att det är det bästa för barnet. Är föräldrarna inte överens kan de först få samarbetssamtal och familjerådgivning för att försöka komma överens om vårdnaden, annars väntar en vårdnadstvist, där en av föräldrarna stämmer den andra på vårdnaden för att få ensam vårdnad.

Det är tingsrätten som dömer i vårdnadstvister, eller vårdnadsmål som de heter officiellt. För att få hjälp att döma i målet så ber de socialtjänsten att genomföra en utredning av barnets situation. En sådan utredning är ganska omfattande och tar månader att genomföra. Socialsekreterarna talar med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet och försöker få en uppfattning om barnets situation och föräldrarnas förmåga att samarbeta.

Gemensam vårdnad är utgångspunkten

Slutligen lämnas utredningen in till rätten och de inblandade kallas till en slutförhandling, där rätten beslutar om vårdnaden. Rättens utgångspunkt är alltid att döma till fortsatt gemensam vårdnad, men om det finns tydliga tecken på att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar så kan rätten döma till ensam vårdnad.

Ensam vårdnad till den mest ansvarstagande föräldern

Här bör man observera att det inte är säkert att det är den förälder som stämt den andre som får ensam vårdnad. Rätten ger ensam vårdnad till den förälder som de tycker visat störst vilja att samarbeta kring vårdnaden, och som antas vara den som kommer att respektera barnets umgängesrätt, det vill säga rätten att träffa båda föräldrarna. Att en av föräldrarna får ensam vårdnad innebär inte heller att den andra föräldern inte får träffa barnet, utan vårdnaden handlar just om frågor som tandvård, skolgång, vem som har rätt att ansöka om pass för barnets räkning och sådana saker.

Här kan du läsa mer om ensam vårdnad.

Besvärlig tandvärk

16 jan 2019

Tandvärk drabbas de flesta människorna av någon gång i livet. Det kan vara mycket besvärande. Det finns några gamla huskurer som man kan prova för att lindra värken. Men självklart ska man uppsöka en tandläkare för att råda bot på anledningen till smärtan om den inte är övergående. Det finns många anledningar till tandvärk.

Och det kan orsaka svåra och smärtsamma problem om man inte tar tag i det. En del människor tycker det är läskigt och obehagligt att gå till tandläkaren. Det kan vara mentala spärrar från tidigare upplvevelser eller obehag att andra ska vara inne i den egna munnen, och andra är helt enkelt rädda för att det ska göra ont. Men att strunta i att undersöka eller laga sina tänder kommer bara att förvärra problemen.

Huskurer mot tandvärk

En gammal metod är att vitlök, där man brer ut krossad vitlök över det drabbade området. Vitlök har faktiskt ett bakterie- och virusdödande ämne som heter allicin som påminner om antibiotika. Det är mest effektivt mot tandköttsproblem.

Ett annat sätt är att skölja med saltvatten, vilket höjer PH-värdet i munnen. Och eftersom baktierier inte trivs då, kan det fungera. Men troligen bara på kort sikt.

Man kan också prova att gurgla med olja, till exempel kokos- eller sesamolja. Metoden kommer från den indoska läkekonsten ayurveda. Oljan ska vara kvar i munnen i 20 minuter och kan hjälpa mot tandsten och tandsköttsinflammationer.

Kryddnejlika innehåller ämnet eugonol som är antiseptiskt och har en lokalbedövande egenskap. Här tuggas några kryddnejlikor väl och kan ha en lindrande effekt.

Gå till tandläkaren om inte besvären försvinner

Om tandbesvären inte försvinner efter några dagar gör man klokt i att låta en tandläkare undersöka tänderna. I vissa fall är det övergående och kan räcka med rengöring eller behandling av någon salva. I andra fall kan det vara karies eller hål i någon tand, vilket lätt kan åtgärdas. En vanlig lagning av ett hål gör inte ont med dagens teknik och metoder.

Men om tandläkaren bedömmer att det kan medföra smärta får man lokalbedövning. Det kan också vara problematik på grund av en växande visdomstand. Det kan vara mycket smärtsamt. I många fall dras visdomstanden ut eftersom den inte har någon större funktion.

Inflammerat tandkött

Har man ett inflammerat tandkött och har lätt att blöda behöver man medicineras med antinflammatoriskt läkemedel eller salva. Det kan också vara tecken på tandlossning. Tandlossning är väldigt besvärligt att drabbas av. Det kan uppkomma när man inte tagit bort bakterier och karies från tänderna.

Det uppkommer vid kanten av tandköttet och kan då bli en beläggning som kallas biofilm kan ge inflammation av tandköttet och kan fördjupas ner i tanden och till slut rothinnan och käken. Problemet är att man inte kommer åt med tandborsten. Om man lider av inflammerat tandkött ska man omgående söka hjälp.

Problem med tandläkare i Sverige

19 dec 2018

I Sverige finns det två stycken tydliga problem med tandläkare. A) de är för dyra och B) de finns inte i den omfattning som vi behöver. Låt oss förklara den senare punkten lite närmare innan vi går vidare. I Sverige så finns en tydlig tendens som ligger i att folk väljer att flytta till större städer. Det är i exempelvis Stockholm som jobben finns, det är där de intressanta utbildningarna ges och det är där det, så att säga, händer och där man kan förlusta sig i allt från kultur, sport eller mer kulinariska saker.

Det är inga konstigheter, men det är heller inte helt oproblematiskt om man ser till dem som blir kvar. Alla ser inte Stockholm, Malmö eller Göteborg som ett givet mål i livet; många vill bo kvar i sina mindre städer och njuta av den trygghet som dessa ofta erbjuder.

Men, vad finns utöver tryggheten? I många fall så saknas möjligheter till vård och här är tandläkare definitivt inget undantag. Där man i Stockholm kan räkna till tretton tandläkare på ett dussin så kanske man i Norrlands inland har tur om det finns en enda - och denna har säkerligen sin mottagning flertalet mil ifrån.

Solna Dental skiljer sig från mängden

Det var problematiken och förklaringen till punkt B. Om vi tittar på punkt A då - vad är det som gör att många upplever en tandläkare som dyr? I många fall är det ingen upplevelse; faktum är att det finns relevans i det påståendet och att det har en enkel och logisk förklaring: en tandläkare har fri prissättning och väljer själv hur mycket en behandling och undersökning ska kosta; något som gör att många lägger sig väl högt rent prismässigt.

Som patient och kund så är detta svårt att påverka; man får betala det belopp som fakturan delger. På samma sätt som ett besök hos en bilverkstad kan ge en känsla av hopplöshet så kan även ett besök hos en tandläkare göra det - man vet inte om priset är överensstämmande med verkligheten eller om tandläkaren använder sitt överläge. Tyvärr är det senare inte ovanligt och saltade notor förekommer.

Därför skulle vi vilja lyfta fram en utmanare som visat sig locka fler och fler kunder i- och kring Stockholm - detta i form av Solna Dental. Denna tandläkarmottagning går nämligen mot strömmen och erbjuder prisvärda undersökningar och behandlingar - oavsett om det handlar en rotfyllning, skalfasader, tandimplantat eller om någon typ av estetisk behandling. Dessutom så har man tagit fram betalningsformer som gör att man kan betala lite allteftersom snarare än allt direkt. Det är en tydlig fördel och en anledning till varför Solna Dental blivit ett självklart val för många.

Högsta kvalitet till rimliga priser

Humana tankar och priser är två detaljer som skiljer Solna Dental mot många konkurrenter. Det finns även andra saker som gör företaget till ett bra val. kompetensen är något att lyfta fram; i varje led så har man specialkunskaper och det innebär att man kan behandla varje typ av dentala problem och att detta kan ske fort. Solna Dental har även specialiserat sig på akuta skador och har alltid en akut tandläkare på plats i syfte att ge en snabb - ofta avgörande - behandling.

En tredje fördel som ägaren Dani Toutoundji och hans anställda sett till att tillgodose sina kunder är helheten. Besöker du en av de två mottagningar som drivs i Solna Dentals regi så kommer du att mötas av en kundmedveten personal, fina och inbjudande lokaler och en känsla av att just du och dina problem är i fokus. Du är inte en i mängden, dina problem ska behandlas på ett unikt sätt och med målet om att du ska bli nöjd, fri från värk och vilja återkomma. Det är skillnad på tandläkare och tandläkare. Solna Dental är definitivt ett bra val.

Så ofta bör du besöka tandläkare

6 dec 2018

Har du en bra tandläkare, som du känner dig bekväm med och som känner dig och vet hur dina tänder fungerar? Om inte, är det bra att skaffa dig någon tandläkare som du kan lära känna och som vet hur dina tänder fungerar och vad som är bäst för att du ska få en bra munhygien. Allas tänder är ju olika, vi äter olika saker och utsätter dem för olika saker som kan vara mer eller mindre skadliga. Vi borstar ju tänderna på olika sätt och olika ofta. Vissa kan födas med exemplariska tänder, och har sällan några bekymmer med sina tänder. Andra borstar och borstar, och har ändå dliga tänder. Vad man åt och drcka under tidiga barnår, kan påverka tändernas status senare i livet. Hur vi lever just nu är också avgörande för hur länge man får ha sina tänder i behåll.

Allt fler har bättre tänder än för 60-70 år sedan

Vi får behålla våra egna tänder allt längre. Jämför man med generationen som var ung för 60-70 år sedan, är det så många fler som kommer att ha kvar sina tänder när de är lika gamla som nu är pensionsåldern. Tittar man i äldres mun, ser man redan nu att den äldre generationens tänder är bättre än de som var gamla för 60-70 år sedan. Och det är ett faktum; vi får allt bättre tänder och bättre munhygien ju längre tiden går. Och går vi ännu längre tillbaka i tidne, så mycket som för 100 år sedan, var det många som hade tappat sina tänder redan i 30-års åldern. Innebär det att tandläkare inte behövs längre?

Tandläkare är viktigare än någonsin

Tvärtom, behövs tandläkare mer än någonsin, då vi ser att inresset för tänder och munhälsa verkligen har ökat. Vi tänker på våra tänder och intresserar oss för våra tänder mer än någonsin. Om man säger så här, så kanske man förstår varför det är så; ju bättre vi har det ekonomiskt desto mer har vi råd att bry oss om tänderna. Och ju mer vi bryr oss om våra tänder, desto bättre blir de, desto längre håller de och desto friskare är de. Ska tänderna vara snygga och friska behöver man gå till en tandläkare regel bundet. Som allra, allra minst måste man gå en gång om året, men har lätt för att få karies, bör man gå så snart man ser att man är på väg att få ett hål i en tand.

Gå till en tandläkare nära där du bor. Bor du till exempel på Östermalm i Stockholm, kan du läsa mer här om en sådan; tandläkarehellsing.se.

Tandvård för seniorer

1 nov 2018

tandläkareAlla behöver besöka en tandläkare men jämna mellanrum. Från 3-åringen upp till vuxen ålder och vidare genom pensionen så behöver vi se över och ta hand om våra tänder. När man är till åren så finns det en del saker att tänka på för att få en riktigt bra munhygien. Här går vi igenom några saker som är bra att tänka på i olika situationer för äldre. Vi använder oss av några exempel på äldre människor som bor i Hallonbergen utanför Stockholm.

Tandvård för den äldre och friske

Även om man passerat pensionen sen länge så är det viktigt att besöka en tandläkare ibland. Om du är pigg, stark och fullt frisk så kan det vara en enkel match att bege sig till en av klinikerna i de centrala delarna av Hallonbergen. Något man ska tänka på är att ha lite mer tandkräm än vad som rekommenderas för yngre, tandkrämen får gärna sträcka sig två centimeter över tandborsten. Det är framför allt extra flour som behövs så i den här ålderna kan man gärna borsta sina tänder hela tre gånger per dag. Drick och ät inte direkt efter tandborstningen utan vänta i minsta fall en timma, gärna två innan förtäring.

Tandvården för den sjuke

Är man sjuk så är det extra viktigt att hålla en tät kontakt med sin tandläkare. Det kan vara svårt att ta sig runt för en del äldre som inte har hälsan och även om kollektivtrafiken är bra i Hallonbergen så kan färdtjänst behövas ibland. För den som är van vid tekniken så går det att sköta en del av kontakten digitalt för att få uppföljning. För den som inte orkar borsta tänderna själv, två minuter åt gången två till tre gånger om dagen så är det viktigt att be om hjälp med tandborstningen. Har man besök av hemtjänsten så kan man ibland be dem om hjälp och i annat fall kan det va klokt att be nära anhöriga att hjälpa till.

Sammanfattningsvis

Oavsett om man är frisk eller sjuk så behöver man regelbunden tandvård även som äldre. Är det svårt att ta sig till en tandläkare så är det viktigt att be om hjälp. Den stora skillnaden mellan äldres och yngres tandvård är att den äldre behöver mer flour och därmed bör man borsta tänderna oftare och använda mer tandkräm. Besök gärna en tandläkare minst en gång per år och håll tätare kontakt om det finns anledning till det. Ett bra tips är att använda digitala kanaler och telefonkontakt med sin vårdgivare för att följa upp sin munhygien och hur det går mellan besöken på kliniken.

Läs mer om modern tandvård här. 

Alltfler tandläkare åtgärdar tändernas utseende

10 jul 2018

Kan man med rätta säga att vi har blivit alltmer fixerade av vårt och andras utseende? Med selfiens framväxt, främst bland unga, kan man gott och väl säga att vi har blivit väldigt självfixerad (framför allt de unga). Numera har vi dejtingsidor på nätet som enbart tar fasta på vårt utseende och vi visar upp oss på dessa dejtingsidor enbart med bilder som sedan bedöms och vi ”svajpar” (drar med fingret) antingen åt höger eller vänster, beroende om vi gillar utseendet hos den som vi tittar på. Detta nämns endast som ett tecken på att vi enbart bedömer någon som värd att träffa enbart pågrund av utseendet. För mer än 30 år sedan kunde man via tidningsannonser söka någon som man ville träffa. Detta innebar att gav sin adress till tidningen som bevarade den hos sig på redaktionen. Ville man då komma i kontakt med någon, gav redaktionen den adressen till den som hade annonserat för att ge den personen möjlighet att ta kontakt med dem som svarade på annonsen och då ge ut sin egen adress, om man så ville. Då skrev man brev till varandra och kanske sedan bestämde sig för att träffas. Först efter det kanske man såg hur den andra såg ut. Kanske fick de kärlekskranka en chock när de väl såg varandra? Låt oss lämna dejtingsidorna åt sitt öde och hellre prata om det växande intresset för vårt utseende.

Skönhetsbranschen växer med miljarder per år

Aldrig förr har vi lagt ner så mycket pengar på vårt utseende som vi gör just nu. Skönhetsbranschen växer som aldrig förr, och nu kan vi åstadkomma mer för våra pengar än förut. Nya metoder utvecklas med raketfart. I detta nyväckta intresse för us vi ser ut och vad vi själva kan göra för att se bättre ut, kommer även utseendet för våra tänder. Helst ska de ju se vita och friska ut – vem vill ha smutsiga och gulbruna tänder? Ska de behållas vita, behöver vi sköta om tänderna. Det görs inte av sig självt, få veta av oss har naturligt vita tänder av bara farten. Den som röker, får snabbare gulbruna tänder än den som låter bli. Kaffe, te och godis kan bryta ner och missfärga snygga tänder. Därför är det viktigt att borsta dem grundligt, minst två gånger om dagen. Då ska även tandtråd användas, så att man får bort allt som kan fastna mellan tänderna. Besök en tandläkare regelbundet. Alltfler tandläkare åtgärdar det som man själv är missnöjd med när det kommer till tänder. Läs mer på solnatandläkarmottagning.se.

Vill du tar bort gammalt amalgam?

18 maj 2018

Många som började gå till tandläkare under 1970-talet fick sina tänder lagade med amalgam. Det var den tidens material som man kände till som kunde stoppa hål i tänderna. Amalgam innehåller kvicksilver, som är direkt skadligt för människokroppen. Det tänkte man inte på den tiden och efter någon tid efter märkte folk att de mådde dåligt av det. Vissa fick omfattande besvär av amalgamet. Några fick svindel och mådde allmänt dåligt. De försökte då ta bort amalgamet ur sina tänder.

Tandläkarna gick över till komposit i tänderna

På 1990-talet gick tandläkarna över till att använda plast när de lagade hål i folks tänder. Plasten visade sig vara minst lika bra som fyllnadsmaterial i tänder som amalgamet. Innan det var det svårt för tandläkarindustrin att hitta material som både hade mjuka och hårda egenskaper. Fyllnadsmaterialet måste ju vara formbart medan man fyller hålet i tanden, men måste sedan bli minst lika hårt som emaljen i tänderna. Emaljen i tänderna är det i särklass hårdaste material man kan tänka sig i människokroppen. Det har varit svårt att hitta något som är liknande emaljen och som kan ersätta hålet i tänderna.

Inte alla vill reparera amalgamskador

Det är inte alla tandläkare som är intresserade av att borra upp gamla lagningar och ersätta dem med nytt kompositmaterial, men några är villiga att göra det. Är det en förstående tandläkare är de villiga att göra det. Människor mår inte bra av att ha kvicksilver i kroppen under en längre tid. Det kan läcka till resten av kroppen och kan orsaka stor skada. Det problemet är det samma när det kommer till adnra operationer när man ersätter delar i kroppen. Det finns alltid en risk att kroppen reagerar negativt på materialet och stöter ut det ur kroppen. Så var det med den läkare som heter Macciarini som provade att operera in plaströr i folks strupar. Så gott som samtliga patienter dog av behandlingen. Dessvärre fick han hålla på alltför länge innan resten av läkarkåren insåg det ödesdigra misstaget att använda plaströr istället för luftstrupar. Kroppen stötte ut plasten och patienterna dog.

Bäst är att själv ta hand om sina tänder

Då är det bästa att man själv ser till så gott det går att det inte kommer in karies i munnen. Det är ju svårt att helt och hållet undvika socker i maten. Det mesta innehåller ju någon form av socker; druvsocker i vanlig smörgåsskinka, fruktsocker i frukt och grönsaker. Även i vanligt bröd finns det socker, i vanlig mjöl finns det mjölksocker. Ska man undvika socker ska man endast dricka vatten. 

Sedan bör man alltså borsta tänderna varje dag, två gånger minst och använda tandtråd och skölja munnen med munskölj som innehåller fluor. Och gå till tandläkare regelebundet. Då kan de undersöka så att inte det finns karies som behöver avlägsnas. Välj en tandläkare som det är lätt att komma till, antingen som arbetar nära där du bor, eller som arbetar nära ditt arbete. Varför inte välja en tandläkare som har klinik centralt i Stockholm, om det nu är där man bor? Det finns en tandläkare på Drottninggatan. Kan det blir mer centralt och praktiskt?

Så behåller du en bra munhälsa

16 apr 2018

Det finns några enkla saker som du kan göra för att behålla en bra hälsa i din mun. Branschen har verkligen tagit fasta på vår önskan om att ha en bra munhygien och erbjuder stora mängder produkter för just detta ändamål. Men de flesta produkter är ganska onödiga.

Rent vetenskapligt är det enda som är bra för tänder är fluor. Så egentligen är smaken eller märket på tandkrämen är oväsentlig, så länge det innehåller fluor, eftersom det endast är fluor som kan stärka dina tänder och som är nyttigt. Resten är endast att hålla munnen så ren du bara kan. Det viktigaste är att hålla munnen så ren som möjligt.

Detta måste du göra för behålla bra munhälsa

1. Borsta tänderna med tandkräm som innehåller fluor

Det gäller att borsta tänderna, inte bara när andan faller på utan regelbundet; varje morgon och kväll. Och har du ätit något sött under dagen är det

2. Använd alltid tandtråd, morgon och kväll

Tandtråden är väldigt viktig för munhälsans skull. Den förbättrar din hälsa då den förhindrar bakterier från att börja gro i din mun.

3. Skrapa tungan

Detta bör du göra för att förbättra din andedräkt. Oftast beror dålig andedräkt på att bakterier har samlats på tungan och bildat svavel. Det är svavlet som orsakar den dåliga andedräkten. Enda sättet att får bort det är att ta en tandborste eller en tungskrapa och skrapa bort beläggningen på tungan. Försök få bort beläggningen som ligger så nära tungroten som möjligt.

4. Skölj munnen med fluor, eller använd fluortablett

Eftersom fluor är det enda som är hälsosamt för dina tänder, är allt som innehåller flupr bra; tandkräm, munskölj och fluortabletter.

5. Gå regelbundet till en tandläkare

Precis som med allt annat är det viktigt med regelbunden "service" och underhåll för en bra hygien i munnen och tänderna. Att gå regelbundet till en tandläkare innebär att du kontrollera statusen på dina tänder innan något sker som kräver ett stort ingrepp. Därför är det viktigt att ha en tandläkare som du kan gå till minst en gång om året, om inte oftare. Bor du till exempel i Sundbyberg, en förort till Stockholm kan du alltid googla tandläkare Sundbyberg för att hitta en bra tandläkare. Bor du inte i Sundbyberg, skriver du din ort i sökfältet när du googlar fram en tandläkare som du kan gå till.

Resten är egentligen oväsentligt. Du bör alltid använda en mjuk tandborste, eftersom hårda borstar nöter ner tandköttet och du bör vara rädd om tandköttet för att behålla en så bra hälsa i munnen som möjligt. Sedan bör du vara sparsam med allt som bildar karies i munnen; som socker och sötsaker.

Rökning och snus direkt illa för tänder

Rökning och snusning är definitiva bovar mot en god munhälsa. Som mycket annat när det kommer till mat, är allt slags skräpmat dåligt, även för tänderna. Godis, läsk och salta saker som chips är inte bra för tänderna alls. Drick inget annat än vatten till maten. Egentligen när det kommer till alkohol, är det endast sprit som är bra för tänderna. Däremot är inte sprit bra för särskilt många andra saker.

Dyrt med tandläkarbesök

27 mar 2018

Det är dyrt att gå till tandläkaren efter att du har slutat skolan. Vi har så pass hög levnadsstandard i Sverige så att vi har råd att ge våra barn och unga, gratis tandvård så länge de går i skolan och på gymnasiet. Däremot efter gymnasiet kostar det mycket att gå till tandläkaren. Det vet alla som har varit hos en tandläkare någon gång i livet efter att de har slutat i skolan. Därför är en bra munhälsa bland det viktigaste du kan göra för att slippa höga tandläkarkostnader.

Vad kan man själv då göra för att behålla en bra munhälsa?

1. Borsta tänderna noga, morgon och kväll

2. Skölj munnen med fluor eller låt en fluortablett smälta i munnen efter måltid

3. Använd alltid tandtråd innan du borstar tänderna

4. Undvik småätande mellan måltiderna

5. Har du muntorrhet, låt en sockerfri tablett smälta i munnen för mer saliv i munnen

6. Undvik söta saker, som godis och söta kakor

7. Borsta tänderna efter att du har ätit något sött

Många som är äldre upplever att de mister sina tänder. Det är naturligt när man blir äldre. Man kan ju även råka ut för olyckor då man mister sina tänder även i ung ålder. I sådana fall måste man gå till en tandläkare så fort det bara är möjligt. Har du kvar delar av tanden kan de åstadkomma inflammationer i tänderna och det är inte bra.

En tandläkare måste dra ut resten av tanden om det finns något kvar av den i munnen. Vill man, kan man ersätta tanden med ett tandimplantat. Då måste man vänta tills tandköttet har helnat efter att tanden har dragits ut, om du har kvar rester av tanden som du har förlorat. Ett tandimplantat är en konstgjord tand som har en titanskruv som skruvas in i tandköttet. Ingen kan se att du har en konstgjord tand.

Viktigt hitta en tandläkare som är bra

Det är viktigt att hitta en duktig tandläkare, och som dessutom är noga när du väljer en tandläkare som arbetar med tandimplantat. Du kan alltid kontrollera tandläkare som du funderar på att anlita hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Har tandläkaren som du funderar på, flera klagomål, bör du dra öronen åt dig och välja en annan tandläkare. När du går till tandläkaren bör du välja en tandläkare som lyssnar på dig och tar dina behov på allvar. Så pass mycket som du betalar för ett tandläkarbesök, bör du få en tandläkare som tar hänsyn till dina önskemål. Bor du i en storstad, ahr du mågna att välja mellan.

Välj mellan hundratals tandläkare i Stockholm

Bara i Stockholm med kransförorter, har du 240 tandläkare, att välja mellan, enligt vården.se. Har du svårt att hitta en tandläkare som arbetar med tandimplantat kan du googla tandimplantat Stockholm, eller den ort där du bor så bör du få flera mottagningar där de arbetar med tandimplantat nära dig.

Folktandvård och privat tandvård i Solna

16 jan 2018

För dig som bor i Solna finns flera tandläkare att välja mellan. Det som främst skiljer dessa är om de är privata företag eller om de är inom den allmänna Folktandvården. Oavsett måste aktörerna följa de lagar och regler som gäller kring tandvård samt erbjuda tandvårdsbidraget i det fall som kunden har rätt till detta. Som kund handlar det alltså främst om att välja utifrån pris, plats, tid och behov av behandling.

Folktandvård

Om du inte valt att anmäla dig till en privat tandläkare är du knuten till Folktandvården. Det betyder att det är dessa kliniker som hör av sig för regelbundna kontroller med mera. I Solna finns allmän Folktandvård på två ställen – på Solna Torg samt på Hallonbergen. Det finns även specialistvård inom allmänna sjukvården. På Karolinska sjukhuset i Solna finns avdelningar som arbetar med specialisttandvård. Det kan då handla om större ingrepp där allmänna tandläkare inte har kompetens. För att få komma hit behövs i regel en remiss.

Privata Tandläkare

Det finns även ett par privata tandläkare som har sin verksamhet i Solna. Orsaken att välja en sådan klinik istället för allmänna Folktandvården varierar. I vissa fall väljs privata aktörer för att de har kortare väntetid och i andra fall om att det bara är den tandläkare som ligger närmast. De flesta ligger i eller omkring Solna Centrum. Med en radie av 500 meter från centrum hittas ca 7 kliniker. Om någon av dessa ändå inte passar finns ytterligare tandläkare att välja på ut mot Hagalund eller upp mot Storskogen.

Välja Folktandvård eller privat tandvård?

Många frågar sig om man ska anlita den allmänna tandvården genom Folktandvården eller anlita privat företag. Frågan är egentligen fel ställd då dessa två vägar, enligt lag, ske ge samma vård. Det man istället bör fråga sig är vilket behov man har. Har du sällan problem med dina tänder och bara går på undersökning ungefär vartannat år? I så fall är kostnaden för tandvården låg och du kan gå till de flesta kliniker. Har du däremot större problem kan priset variera kraftigt. I vissa fall kan Folktandvården vara billigast – ibland är det privata aktörer. Det går alltså inte att generellt säga att det ena eller andra alternativet är bättre eller sämre.

Det som skiljer tandläkarna åt är bland annat utbud av behandlingar, pris, finansieringslösning och antal språk som personalen kan. Det finns exempelvis tandläkare i Solna som valt att marknadsföra sig som den tandläkare med flest språkmöjligheter. Vilka behov har du? Låt det primärt avgöra val av tandläkare, inte om det är privat tandvård eller inte. Läs mer här: solnatandläkarna.se.

Besök en tandläkare i Solna

6 jul 2017

Är svensk tandvård för dyr? Frågan är alltid relevant att ställa då vi de facto har högre priser än vad genomsnittet ligger i Europa och att många svenskar pekar på just kostnaden som främsta skäl till varför de avstår från att besöka en tandläkare. Frågan ska dock ställas mot det faktum att Sverige har en annan del av tandvård som inte är fallet i andra länder – fram till dess att vi fyller 18 så är nämligen denna fri; vi kan alltså besöka en tandläkare och få de eventuella dentala problem som finns korrigerade och där notan helt betalas av oss alla och via vår skatt. Det här systemet ger oss en väldigt god grund och en bas att stå på genom resten av livet – men det innebär inte för den sakens skull att vi inte behöver besöka en tandläkare även i vuxen ålder.

Tvärtom; en tandläkare och ett besök hos en sådan är något som ska göras minst en gång per år och detta oavsett var i Sverige man bor – från Malmö, via Solna och upp till Kiruna – och detta av den anledningen att en god munhälsa är något om bidrar till ett sunt liv och en god hälsa även i övrigt. Olika tandsjukdomar och skador där har nämligen klara samband till andra – mer allvarliga – åkommor där cancer får anses som den absolut värsta.

Men; här handlar det alltså om kostnaden för en tandläkare och att många anser denna som för hög och för oskälig. Det man ska veta gällande detta är att priserna mellan tandläkare varierar och att man faktiskt kan få till stånd ett bättre pris genom att undersöka prisbilden mellan de tandläkare som finns verksamma i den stad man bor i. Kort sagt; det råder en fri prissättning mellan tandläkare och det här innebär att man har en fördel av att bo i en stad där det finns fler mottagningar.

Billigare tandläkare i Solna

En tandläkare i Stockholm eller i närliggande områden som exempelvis Solna kan – baserat på detta – erbjuda bättre priser än vad en konkurrent i en mindre stad gör; helt enkelt för att han måste göra det för att få kunder. Häri ligger det således en liten orättvisa om man ser till kostnaden för en tandläkare – en privat sådan; Folktandvården har samma priser över hela Sverige – en person i Solna kan genom en snabb jämförelse skaffa sig ett bättre pris.

En grundtanke dock – oavsett om man bor i Solna eller i Kiruna – gällande en tandläkare är dock följande: besöker man en sådan årligen så kommer man också att spara pengar jämfört med kostnaden för ett akut problem sprunget ur misskötsel av sina tänder och sin munhälsa. Att avstå från ett besök i syfte att spara pengar är rent kontraproduktivt och blir betydligt dyrare i slutändan.

Ett besök hos en tandläkare är nödvändigt

16 jun 2017

Den fria tandvården vi har i Sverige och som innebär att man fram till den dag man fyller 19 år slipper betala för att besöka en tandläkare och där notan betalas – av oss alla – i form av skatt är naturligtvis väldigt bra. Vi får genom detta bra tänder och en bra grund att stå på genom vårt vuxna liv. Många ser dock denna grund som något som inte går att rubba; man tror att man efter det att man fyllt 19 år aldrig kommer att få problem med sina tänder igen och att man därmed kan ställa in besöket hos en tandläkare. Det här är ett problem som för med sig enorma problem i slutändan – både sett till ekonomin och sett till sin egen hälsa.

Många personer ser och använder just ekonomin som ett slags alibi till varför man inte ska gå till sin tandläkare; man får en kallelse till sin tandläkare i exempelvis Stockholm och man vet att detta kommer att kosta pengar varpå man slänger kallelsen i papperskorgen och där man i och med denna handling trott sig tjäna in några hundralappar. Visst, för stunden har man gjort detta; man har ju de facto kommit undan en undersökning och kostnaden för en sådan.

Men – i det långa loppet då? Det är också dit vi vill komma. Ställer man in ett besök hos en tandläkare så kommer man i slutändan att få en betydligt högre nota att betala. Tänder är inte något som läker av sig själv och ju längre man väntar – desto större problem drar man också på sig; problem som tyvärr inte enbart är något som drabbar plånboken.

Ett besök hos en tandläkare sparar pengar

God munhälsa och friska tänder är nämligen nyckeln till ett hälsosamt liv även i övrigt och dokumenterat är att flera svåra sjukdomar har sin start i just dåliga och misskötta tänder. Ett aktivt beslut i att ställa in ett besök hos en tandläkare i Stockholm är således något som dels för med sig stora kostnader – att akut besök för exempelvis en rotfyllning kostar väldigt mycket – och dels också riskerar sitt framtida leverne och väl.

Vi får här se hur framtiden ter gällande tandläkare. Som förslag ligger nämligen att åldern ska höjas från nämnda 19- till först 21- och därefter vidare till 23 år för den fria tandvården. Kan detta föra med sig att fler personer de facto väljer att besöka en tandläkare mer regelbundet så är det ett förslag som bör stödjas helhjärtat; så viktig är frågan.

Läs mer på www.tandläkarebromma.nu.

Tandläkare i Stockholm är flexibla

15 apr 2017

En ständigt het politisk potatis i Sverige gäller de privatiseringar som skett under senare år. Dessa har nämligen delat upp svenska folket och politikerna som företräder dessa i två stycken olika läger där båda sidor är lika högljudda gällande de för- och nackdelar som frågan rymmer.

Motståndarsidan menar på att saker som rör vård, omsorg och välfärd inte ska vara något som man kan göra vinst på. Man pekar på oroväckande företag inom exempelvis äldreomsorgen där vården satts åt sidan för att riskkapitalisterna som äger bolagen i fråga ska kunna gå med större vinst; en vinst som de sedan undanhåller statskassan genom smart – och ibland moraliskt förkastligt – skatteplanering. Så får det naturligtvis inte gå till och där håller de flesta med skeptikerna och motståndarna till dessa privatiseringar; att på egen hand sko sig och låta detta gå ut över andra – äldre, sjuka, handikappade och asylsökande – är något som verkligen sticker i ögonen så fort ett sådant scenario uppdagas i kvällspressen.

Om vi lämnar detta och istället ser på de argument som förespråkarna till privatiseringarna anger för skäl så handlar det om den gamla liberala andan om valfrihet, rätt till att göra vad man vill och en chans att bygga upp något eget utan inblandning från Staten. Rätt där också; sunda argument som – då det fungerar – ger kunderna större valfrihet och i många fall också humanare priser och service.

Ett typiskt område som man peka på som lyckat gällande privatiseringar gäller tandläkare och de tjänster som dessa i dagsläget kan erbjuda kontra hut det tidigare såg ut. Som exempel på detta kan vi ta en vanlig tandläkare i Stockholm och de fördelar som finns om du som patient planerar att boka in en tid hos en sådan.

Vi tar här inte ställning i huruvida ja- eller nej-sidan har rätt i frågan om privatiseringar; vi försöker bara nyansera bilden en smula och förvandla den från svart och vit till en lite mer färgglad skala. En tandläkare i Stockholm som driver sin mottagning i privat regi kanske kan få bilden att klarna lite. Vi radar nedan upp några fördelar så blir de enklare att följa.

  • Akut Tandläkare. Slår du ut en tand i Stockholm så finns det också goda möjligheter att få denna lagad per omgående. De flesta erbjuder nämligen tider där du kan träffa en akut tandläkare och detta oavsett var i Stockholm du befinner dig. Du kan exempelvis går före i kön för att få den tand du skadat lagad och det enda du behöver göra för att hitta en akut tandläkare i Stockholm är att googla vart de finns. Tider finns i de allra flesta fall och det här skiljer sig rejält mot hur det var.
  • Tandläkare finns för alla plånböcker och har dessutom väldigt förmånliga avbetalningsplaner om man för tillfället skulle sakna likvida medel. Det finns dyra såväl som billiga tandläkare i Stockholm och servicen håller trots detta en bra kvalitet.
  • Service och bättre lokaler. En privat tandläkare har oftast betydligt fräschare lokaler samt mer kundmedvetna anställda. I och med detta så försvinner en del av den skräck som många upplever i samband med ett tandläkarbesök och dessutom så ger ett mindre klientel – som många tandläkare jobbar mot – en mer personlig service som tilltalar väldigt många.

I vissa fall krävs en rotfyllning

7 feb 2017

Att vi alla är olika är en sak som dessvärre även gäller våra tänder där man kan se en väldigt skiftande kvalitet. I Sverige får vi alla en god grund att stå på i och med att vi har fri tandvård fram till dess att vi blir myndiga – en förmån som vi ska vara tacksamma för och som inte alls är vanlig sett till övriga världen och sett till hus de löser sina dentala problem.

Att vi har detta ssytem där vi via vår skatt betalar för tandvården ger oss grunden att stå på – men tyvärr så innebär det inte att vi inte drabbas av problem med våra tänder och vår munhälsa även efter det att vi fyllt 18 år och där vi således får börja betala vården ur egen ficka. Nej, hål i tänderna, karies, plack och tandsten kan komma genom hela livet och kostnaden för att korrigera dessa åkommor kan bli väldigt hög.

Ser man till en behandlingsform som kan medföra högre kostnader än vad andra gör så innebär det en rotfyllning och det är sådan vi ska titta lite närmare på här. En rotfyllning innebär att tandens pulpa blivit angripen av bakterier eller blivit infekterad och där man måste avlägsna denna och därefter fylla igen tandens rotkanal. Det här är ett smärtsamt ingrepp som dessutom i många fall ska sägas i pluraris då upprepade behandlingar kan krävas för att komma till bukt med problemet och få bort alla bakterier.

En rotfyllning förhindrar bakteriers vidare spridning

Vi nämnde ovan att våra tänder ser olika ut och det får i allra högsta grad sägas i samband med en rotfyllning. Rotkanalen hos en person kan nämligen slingra sig runt andra tänder, den kan gå djupt och den kan böja sig på de konstigaste sätt – detta medan en annan person och dennes rotkanal går rakt ner och väldigt grunt: därför blir en rotfyllning annorlunda beroende på vilken patient den utförs på och hur statusen på dennes tänder ser ut.

Kostnaden för en rotfyllning kan hamna mellan 3- 7000 kronor, beroende på vilken tandläkare man väljer , vilken stad man bor i samt hur många behandlingar (och tänder som drabbats) som krävs. Det är dock absolut nödvändigt att genomföra en rotfyllning om en sådan krävs; de bakterier som finns i rotkanalen kan nämligen snabbt få spridning till andra delar på kroppen och det måste man förhindra per omgående.

Mer läsning om tänder och tandvård på https://www.tandimplantatsolna.se/

 

Tandhälsan i Stockholm

2 feb 2017

På senare år har urvalet av privata tandläkare att välja mellan ökat lavinartat. Med alla nya kliniker, som dessutom är i privat regi, är också prisbilden något annorlunda än vad den var när Folktandvården var ensam aktör.

I hela Stockholm finns idag 545 tandläkarmottagningar, både privata sådana men också den statliga aktören Folktandvården. Allra flest kliniker hittar man i stadsdelarna Vasastan, Östermalm och Södermalm (se t ex www.tandläkaresödermalm.biz). Som patient har man i Stockholm rätt att själv besluta om vart man ska vända sig för att få tandvård – alltså om man vill ta del av Folktandvårdens privata klinikers vård.

Folktandvården har idag hand om ca fyra femtedelar av alla barn i Storstockholm, detta eftersom barn automatiskt skrivs in i deras register. Vad många däremot inte känner till att är det går bra att skriva in sitt barn hos en privat klinik och ändå få kostnadsfri tandvård.

Barnens tandhälsa förbättras

I Stockholm förbättras ständigt barn och ungdomars tandhälsa. Stockholms läns landsting offentliggör varje år en rapport kring tandhälsa, och enligt den har antalet 13-åringar med hål i tänderna minskat med en och halv procent – bara det senaste året.

Rapporten vittnar också om en viss skillnad mellan pojkar och flickor, dock är dessa högst marginella. Något större antal pojkar i Stockholm vid 3 och 7 års ålder har tänder skadade av karies. Bland 13-åringar är det istället flickor som lider mer av kariesskador än pojkarna.

Når nästan alla mål från WHO

WHO, World Health Organization, har satt upp internationella riktlinjer och mål vad gäller tandhälsan. Stockholms läns landsting når alla av dessa – förutom ett. Målet som inte nås är det som gäller 6-åringar, en förklaring kan dock finnas i att Stockholm redovisar uppgifter från barn som är 7 år, inte 6 år, något som kan ge ett missvisande resultat.

Alla barn och ungdomar i Sverige har rätt till gratis tandvård, och i Stockholm går gränsen för kostnadsfria tandläkarbesök vid det år man fyller 19 år. Det här gäller oavsett om man vänder sig till Folktandvården eller en privat klinik.

Akutvård

I Stockholm finns det flera tandläkare som erbjuder akutvård, både på kvällar och på helger. Dock medför detta oftast ett prispåslag på ca 50 procent av grundavgiften. De allra flesta tandläkare tar emot en – även om man inte har varit kund hos dem sedan tidigare.

← Äldre inlägg