Munvård

Allt om munhälsa

Blogg - allt om hur du sköter dina tänder

Sida 2

Besök en tandläkare i Solna

6 jul 2017

Är svensk tandvård för dyr? Frågan är alltid relevant att ställa då vi de facto har högre priser än vad genomsnittet ligger i Europa och att många svenskar pekar på just kostnaden som främsta skäl till varför de avstår från att besöka en tandläkare. Frågan ska dock ställas mot det faktum att Sverige har en annan del av tandvård som inte är fallet i andra länder – fram till dess att vi fyller 18 så är nämligen denna fri; vi kan alltså besöka en tandläkare och få de eventuella dentala problem som finns korrigerade och där notan helt betalas av oss alla och via vår skatt. Det här systemet ger oss en väldigt god grund och en bas att stå på genom resten av livet – men det innebär inte för den sakens skull att vi inte behöver besöka en tandläkare även i vuxen ålder.

Tvärtom; en tandläkare och ett besök hos en sådan är något som ska göras minst en gång per år och detta oavsett var i Sverige man bor – från Malmö, via Solna och upp till Kiruna – och detta av den anledningen att en god munhälsa är något om bidrar till ett sunt liv och en god hälsa även i övrigt. Olika tandsjukdomar och skador där har nämligen klara samband till andra – mer allvarliga – åkommor där cancer får anses som den absolut värsta.

Men; här handlar det alltså om kostnaden för en tandläkare och att många anser denna som för hög och för oskälig. Det man ska veta gällande detta är att priserna mellan tandläkare varierar och att man faktiskt kan få till stånd ett bättre pris genom att undersöka prisbilden mellan de tandläkare som finns verksamma i den stad man bor i. Kort sagt; det råder en fri prissättning mellan tandläkare och det här innebär att man har en fördel av att bo i en stad där det finns fler mottagningar.

Billigare tandläkare i Solna

En tandläkare i Stockholm eller i närliggande områden som exempelvis Solna kan – baserat på detta – erbjuda bättre priser än vad en konkurrent i en mindre stad gör; helt enkelt för att han måste göra det för att få kunder. Häri ligger det således en liten orättvisa om man ser till kostnaden för en tandläkare – en privat sådan; Folktandvården har samma priser över hela Sverige – en person i Solna kan genom en snabb jämförelse skaffa sig ett bättre pris.

En grundtanke dock – oavsett om man bor i Solna eller i Kiruna – gällande en tandläkare är dock följande: besöker man en sådan årligen så kommer man också att spara pengar jämfört med kostnaden för ett akut problem sprunget ur misskötsel av sina tänder och sin munhälsa. Att avstå från ett besök i syfte att spara pengar är rent kontraproduktivt och blir betydligt dyrare i slutändan.

Ett besök hos en tandläkare är nödvändigt

16 jun 2017

Den fria tandvården vi har i Sverige och som innebär att man fram till den dag man fyller 19 år slipper betala för att besöka en tandläkare och där notan betalas – av oss alla – i form av skatt är naturligtvis väldigt bra. Vi får genom detta bra tänder och en bra grund att stå på genom vårt vuxna liv. Många ser dock denna grund som något som inte går att rubba; man tror att man efter det att man fyllt 19 år aldrig kommer att få problem med sina tänder igen och att man därmed kan ställa in besöket hos en tandläkare. Det här är ett problem som för med sig enorma problem i slutändan – både sett till ekonomin och sett till sin egen hälsa.

Många personer ser och använder just ekonomin som ett slags alibi till varför man inte ska gå till sin tandläkare; man får en kallelse till sin tandläkare i exempelvis Stockholm och man vet att detta kommer att kosta pengar varpå man slänger kallelsen i papperskorgen och där man i och med denna handling trott sig tjäna in några hundralappar. Visst, för stunden har man gjort detta; man har ju de facto kommit undan en undersökning och kostnaden för en sådan.

Men – i det långa loppet då? Det är också dit vi vill komma. Ställer man in ett besök hos en tandläkare så kommer man i slutändan att få en betydligt högre nota att betala. Tänder är inte något som läker av sig själv och ju längre man väntar – desto större problem drar man också på sig; problem som tyvärr inte enbart är något som drabbar plånboken.

Ett besök hos en tandläkare sparar pengar

God munhälsa och friska tänder är nämligen nyckeln till ett hälsosamt liv även i övrigt och dokumenterat är att flera svåra sjukdomar har sin start i just dåliga och misskötta tänder. Ett aktivt beslut i att ställa in ett besök hos en tandläkare i Stockholm är således något som dels för med sig stora kostnader – att akut besök för exempelvis en rotfyllning kostar väldigt mycket – och dels också riskerar sitt framtida leverne och väl.

Vi får här se hur framtiden ter gällande tandläkare. Som förslag ligger nämligen att åldern ska höjas från nämnda 19- till först 21- och därefter vidare till 23 år för den fria tandvården. Kan detta föra med sig att fler personer de facto väljer att besöka en tandläkare mer regelbundet så är det ett förslag som bör stödjas helhjärtat; så viktig är frågan.

Läs mer på www.tandläkarebromma.nu.

Tandläkare i Stockholm är flexibla

15 apr 2017

En ständigt het politisk potatis i Sverige gäller de privatiseringar som skett under senare år. Dessa har nämligen delat upp svenska folket och politikerna som företräder dessa i två stycken olika läger där båda sidor är lika högljudda gällande de för- och nackdelar som frågan rymmer.

Motståndarsidan menar på att saker som rör vård, omsorg och välfärd inte ska vara något som man kan göra vinst på. Man pekar på oroväckande företag inom exempelvis äldreomsorgen där vården satts åt sidan för att riskkapitalisterna som äger bolagen i fråga ska kunna gå med större vinst; en vinst som de sedan undanhåller statskassan genom smart – och ibland moraliskt förkastligt – skatteplanering. Så får det naturligtvis inte gå till och där håller de flesta med skeptikerna och motståndarna till dessa privatiseringar; att på egen hand sko sig och låta detta gå ut över andra – äldre, sjuka, handikappade och asylsökande – är något som verkligen sticker i ögonen så fort ett sådant scenario uppdagas i kvällspressen.

Om vi lämnar detta och istället ser på de argument som förespråkarna till privatiseringarna anger för skäl så handlar det om den gamla liberala andan om valfrihet, rätt till att göra vad man vill och en chans att bygga upp något eget utan inblandning från Staten. Rätt där också; sunda argument som – då det fungerar – ger kunderna större valfrihet och i många fall också humanare priser och service.

Ett typiskt område som man peka på som lyckat gällande privatiseringar gäller tandläkare och de tjänster som dessa i dagsläget kan erbjuda kontra hut det tidigare såg ut. Som exempel på detta kan vi ta en vanlig tandläkare i Stockholm och de fördelar som finns om du som patient planerar att boka in en tid hos en sådan.

Vi tar här inte ställning i huruvida ja- eller nej-sidan har rätt i frågan om privatiseringar; vi försöker bara nyansera bilden en smula och förvandla den från svart och vit till en lite mer färgglad skala. En tandläkare i Stockholm som driver sin mottagning i privat regi kanske kan få bilden att klarna lite. Vi radar nedan upp några fördelar så blir de enklare att följa.

  • Akut Tandläkare. Slår du ut en tand i Stockholm så finns det också goda möjligheter att få denna lagad per omgående. De flesta erbjuder nämligen tider där du kan träffa en akut tandläkare och detta oavsett var i Stockholm du befinner dig. Du kan exempelvis går före i kön för att få den tand du skadat lagad och det enda du behöver göra för att hitta en akut tandläkare i Stockholm är att googla vart de finns. Tider finns i de allra flesta fall och det här skiljer sig rejält mot hur det var.
  • Tandläkare finns för alla plånböcker och har dessutom väldigt förmånliga avbetalningsplaner om man för tillfället skulle sakna likvida medel. Det finns dyra såväl som billiga tandläkare i Stockholm och servicen håller trots detta en bra kvalitet.
  • Service och bättre lokaler. En privat tandläkare har oftast betydligt fräschare lokaler samt mer kundmedvetna anställda. I och med detta så försvinner en del av den skräck som många upplever i samband med ett tandläkarbesök och dessutom så ger ett mindre klientel – som många tandläkare jobbar mot – en mer personlig service som tilltalar väldigt många.

I vissa fall krävs en rotfyllning

7 feb 2017

Att vi alla är olika är en sak som dessvärre även gäller våra tänder där man kan se en väldigt skiftande kvalitet. I Sverige får vi alla en god grund att stå på i och med att vi har fri tandvård fram till dess att vi blir myndiga – en förmån som vi ska vara tacksamma för och som inte alls är vanlig sett till övriga världen och sett till hus de löser sina dentala problem.

Att vi har detta ssytem där vi via vår skatt betalar för tandvården ger oss grunden att stå på – men tyvärr så innebär det inte att vi inte drabbas av problem med våra tänder och vår munhälsa även efter det att vi fyllt 18 år och där vi således får börja betala vården ur egen ficka. Nej, hål i tänderna, karies, plack och tandsten kan komma genom hela livet och kostnaden för att korrigera dessa åkommor kan bli väldigt hög.

Ser man till en behandlingsform som kan medföra högre kostnader än vad andra gör så innebär det en rotfyllning och det är sådan vi ska titta lite närmare på här. En rotfyllning innebär att tandens pulpa blivit angripen av bakterier eller blivit infekterad och där man måste avlägsna denna och därefter fylla igen tandens rotkanal. Det här är ett smärtsamt ingrepp som dessutom i många fall ska sägas i pluraris då upprepade behandlingar kan krävas för att komma till bukt med problemet och få bort alla bakterier.

En rotfyllning förhindrar bakteriers vidare spridning

Vi nämnde ovan att våra tänder ser olika ut och det får i allra högsta grad sägas i samband med en rotfyllning. Rotkanalen hos en person kan nämligen slingra sig runt andra tänder, den kan gå djupt och den kan böja sig på de konstigaste sätt – detta medan en annan person och dennes rotkanal går rakt ner och väldigt grunt: därför blir en rotfyllning annorlunda beroende på vilken patient den utförs på och hur statusen på dennes tänder ser ut.

Kostnaden för en rotfyllning kan hamna mellan 3- 7000 kronor, beroende på vilken tandläkare man väljer , vilken stad man bor i samt hur många behandlingar (och tänder som drabbats) som krävs. Det är dock absolut nödvändigt att genomföra en rotfyllning om en sådan krävs; de bakterier som finns i rotkanalen kan nämligen snabbt få spridning till andra delar på kroppen och det måste man förhindra per omgående.

Mer läsning om tänder och tandvård på https://www.tandimplantatsolna.se/

 

Tandhälsan i Stockholm

2 feb 2017

På senare år har urvalet av privata tandläkare att välja mellan ökat lavinartat. Med alla nya kliniker, som dessutom är i privat regi, är också prisbilden något annorlunda än vad den var när Folktandvården var ensam aktör.

I hela Stockholm finns idag 545 tandläkarmottagningar, både privata sådana men också den statliga aktören Folktandvården. Allra flest kliniker hittar man i stadsdelarna Vasastan, Östermalm och Södermalm (se t ex www.tandläkaresödermalm.biz). Som patient har man i Stockholm rätt att själv besluta om vart man ska vända sig för att få tandvård – alltså om man vill ta del av Folktandvårdens privata klinikers vård.

Folktandvården har idag hand om ca fyra femtedelar av alla barn i Storstockholm, detta eftersom barn automatiskt skrivs in i deras register. Vad många däremot inte känner till att är det går bra att skriva in sitt barn hos en privat klinik och ändå få kostnadsfri tandvård.

Barnens tandhälsa förbättras

I Stockholm förbättras ständigt barn och ungdomars tandhälsa. Stockholms läns landsting offentliggör varje år en rapport kring tandhälsa, och enligt den har antalet 13-åringar med hål i tänderna minskat med en och halv procent – bara det senaste året.

Rapporten vittnar också om en viss skillnad mellan pojkar och flickor, dock är dessa högst marginella. Något större antal pojkar i Stockholm vid 3 och 7 års ålder har tänder skadade av karies. Bland 13-åringar är det istället flickor som lider mer av kariesskador än pojkarna.

Når nästan alla mål från WHO

WHO, World Health Organization, har satt upp internationella riktlinjer och mål vad gäller tandhälsan. Stockholms läns landsting når alla av dessa – förutom ett. Målet som inte nås är det som gäller 6-åringar, en förklaring kan dock finnas i att Stockholm redovisar uppgifter från barn som är 7 år, inte 6 år, något som kan ge ett missvisande resultat.

Alla barn och ungdomar i Sverige har rätt till gratis tandvård, och i Stockholm går gränsen för kostnadsfria tandläkarbesök vid det år man fyller 19 år. Det här gäller oavsett om man vänder sig till Folktandvården eller en privat klinik.

Akutvård

I Stockholm finns det flera tandläkare som erbjuder akutvård, både på kvällar och på helger. Dock medför detta oftast ett prispåslag på ca 50 procent av grundavgiften. De allra flesta tandläkare tar emot en – även om man inte har varit kund hos dem sedan tidigare.

Problem med tänderna läker inte av sig själva

6 dec 2016

Det finns en avsevärd skillnad i hur man behandlar olika skador på kroppen.. Bryter du ett ben eller en arm så kommer du efter en operation, efter medföljande gips och en längre rehabilitering att kunna återgå – förmodligen starkare – till ett normalt liv igen. Detta utan att det kostar dig pengar; allting är betalat av oss alla och förutom en mindre kostnad för besöken hos olika läkare så kommer ditt arm- eller benbrott inte att ruinera dig. Ett bra system som ger alla rätt till samma vård – oavsett bakgrund, ålder eller storlek på bankkontot.

Men, vad händer som du slår ut en tand eller på något annat sätt skadar dina tänder? Vi säger att du bor i Kista och att du plötsligt drabbas av en fruktansvär tandvärk, en smärta så intensiv och ihållande att du måste uppsöka en tandläkare. Här kommer det att kosta pengar för dig och det kan handla om en ganska rejäl summa – beroende på vilken typ av skada du har och har din tandläkare i Kista behandlar denna.

Något som kan te sig orättvist; vi föds alla med olika kvalitet på våra tänder och på samma sätt som vi har olika typer av immunförsvar, olika typer av kroppar och är olika starka så är också våra tänder det. En person med dåliga tänder kan alltså tvingas betala extremt mycket pengar för att årligen besöka en tandläkare, medan en person med bättre tänder helt slipper denna utgift.

Fri prissättning hos tandläkare

Det här ska naturligtvis ställas mot den dentala grund som vi i Sverige ger vår medborgare och där man fram till dess att man fyller nitton år har rätt att besöka en tandläkare utan kostnad. Dessutom ska vi här addera att man kan få bidrag av försäkringskassan som går in och täcker viss procent av kostnaden då den överstiger 3000- respektive 15.000 kronor.

Vi anser dock ändå att det finns detaljer i detta att förbättra och att systemet är långt ifrån vattentätt. Som det är nu så får många privatpersoner på egen hand jaga det bästa priset hos en tandläkare och detta då det råder fri prissättning i branschen. Det vill säga; en tandläkare i Kista kan ta betydligt mindre betalt än vad en tandläkare i centrala Stockholm gör.

Bra så – men att söka efter billig tandvård då man har ont är sällan något alternativ. Vi anser att det borde finnas andra vägar att gå och att alla ska ha råd med friska tänder. Det ska inte vara en fråga för plånboken att besöka en tandläkare.

Erik fick tänderna förstörda på lågpriskliniken

1 jun 2016

För ungefär 5 år sedan gick Erik akut till en tandläkare för en trasig tand, och fick rekommendationen att sätta dit porslinsfasader. Sedan 5 år tillbaka har han inte kunnat tugga något med sina framtänder – på grund av rädsla att de ska gå sönder, skriver tidningen Metro.

Det är en klinik i Stockholm som marknadsför sig med positiva omdömen och referenser från tidigare kunder. ”Bra priser, duktiga tandläkare och ligger centralt” och ”Professionellt och vänligt bemötande i en trevlig miljö, duktiga tandläkare som har bra priser och gör bot på tandläkarskräck” är citat man kan läsa på Stockholmsklinikens hemsida.

En som troligtvis inte kan ställa upp på de lovorden är 33-årige Erik, vars besök blev startskottet för flera års allvarliga tandproblem. Notan? Nästan 30 000 kronor.

– Jag har inte använt mina framtänder sen 5 år tillbaka, eftersom jag inte vågat då de sitter löst. Det jag önskar mest just nu är att kunna äta ett äpple utan att tänderna ramlar av, säger Erik till Metro.

Våren 2010 bokade han sig en akuttid på kliniken i Stockholm, för att göra en lagning av en tand. Vid lagningen hävdade även tandläkarna att han framtänder behövde kronor – porslinständer som sätts fast på de drabbade tänderna.

”Tänderna behövde stärkas”

– När jag var liten led jag av anorexi, något som har lett till att jag har fått stora frätskador på framtänderna. Det var dock inget jag led av jättemycket. Tandläkarna, däremot, menade att det var viktigt att stärka dem för att de inte skulle gå sönder framöver. Så klart litade jag på dem, säger han.

Tandläkarna slipade nu ned tänderna för att skapa utrymme för tandkronorna. Också de främre hörntänderna slipades, men för kosmetiska anledningar. Efter det satte tandläkaren in en tillfällig plastbrygga i syfta att skydda tänderna medan Erik väntade på att själva kronorna skulle sättas fast. Resultatet blev dock inte som Erik förväntade sig.

– Plastbryggan gick sönder flertalet gånger, och det började lukta illa eftersom massa bakterier hade frodats under plastbryggan, som dessutom inte var riktigt tätad, säger Erik.

”Inget fel på behandlingen”

Den berörde tandläkaren slår ifrån sig kritiken.

– Behandlingen som han fick var det inga fel på. Vi har använt ett av de bästa materialen för att laga tänderna, men inget varar för evigt.

Tandläkaren säger sedan att han har erbjudit Erik en ny behandling, en behandling som Erik dock har tackat nej till då han inte längre har förtroende för kliniken.

Estetisk tandvård i Stockholm

29 apr 2016

I Stockholm finns det flertalet kliniker – ända ut i ytterförorterna – som erbjuder sina kunder estetisk tandvård. Det kanske inte är en slump att just Stockholm har så pass många tandläkare som erbjuder kosmetiska behandlingar för munnen, Stockholm har nämligen länge varit den stad där flest skönhetskliniker överlag har etablerat sig.

De flesta tandläkarmottagningarna har ett relativt brett utbud, där de vanligaste typerna av ingrepp ingår, så som tandblekning, implantat, reglering och tandköttskorrektion.

I den här texten följer information för den som vill lära sig mer om de olika operationerna.

Tandblekning

Tandblekning är kort sagt en behandling vars syfte är att ge tändernas emalj en vitare färg. Intresset för det här ingreppet har ökat lavinartat på senare år, något som har lett till att utbudet av olika behandlingar och produkter är mycket stort.

Hur bra tandblekningens resultat blir i slutändan beror till mycket stor del på patientens individuella förutsättningar. Tänder med missfärgningar som har orsakats av medicinering, kan i likhet med genetiska mineraliseringsstörningar kräva en förhållandevis lång behandling. Resultaten blir dock i de allra flesta fall goda.

Tandimplantat

De allra flesta tandläkare som utför detta är baserade i Stockholm, men även i bland annat Malmö, Göteborg och Linköping kan man skaffa sig tandimplantat.

Enkelt förklarat innebär ingreppet att man ersätter en eller flera saknade tänder med tandimplantat. Generellt sett sitter implantaten bra, ser verklighetstrogna ut och kan användas som vanliga tänder. Med modern teknik går nästan alla saknade tänder att ersätta med den här behandlingen – permanent.

Tandimplantat har brukats av tandläkare i Sverige i ungefär 40 år. Bara i Sverige opereras årligen ca 10 000 implantat in på patienter som ett väldigt omtyckt och permanent substitut till proteser, kronor och bryggor.

Tandköttskorrektion

En tandköttskorrektion utförs alltid hos tandläkare med specifik erfarenhet samt kunskap inom området. Korrektionen utförs vanligtvis för att åtgärda att patienten antingen har för lite, eller för mycket, tandkött. Eller mer precist – tillbakadraget eller överskott av tandkött.

Utformningen på tandköttet påverkas av flertalet faktorer, bland annat livsstil, munhygien, arvsanlag och i vissa fall sjukdomar.

Kolla i din stadsdel

För den Stockholmare som vill genomgå kosmetiska ingrepp på tänderna och i munnen kan enkelt söka fram kliniker i till exempel Google. Även om oftast är dem i city som kommer högst upp, bör man inte glömma att kolla efter de som ligger lite längre utanför stan om man bor där. Sollentuna, Solna och Bromma är bara några delar av Stockholm där det kan genomföras.